Původně se měl tento tábor uskutečnit v Jeseníkách, v Holčovicích. Tato vesnička byla však značně poškozena povodněmi. Osud tábora byl až do poslední chvíle nejasný. Naštěstí se naší schopné paní hospodářce Evě podařilo na poslední chvíli sehnat náhradní tábor a sice v Krkonoších v době 26.7.-8.8.1997. Byli jsme ubytování ve Velké Úpě na horské chatě Portášky, v nadmořské výšce přes 1000 m. Chata byla pro letní tábor možná až moc nóbl, ale rychle jsme si zvykli. Dětí tu bylo celkem na 3 oddíly. Bylo velmi atraktivní trávit čtrnáct dní v horských místech, kam se dostat po svých je poměrně náročné. Všichni jsme občas ocenili projet se nedalekou lanovkou. Nechybělo samozřejmě množství výletu - Sněžka, Obří důl apod. Snad jedinou nevýhodou bylo počasí. Na takovou věc jako je letní koupání, jsme si mohli nechat zajít chuť. O to více jsme mohli trávit času na borůvkových plantážích. Odměnou pak pro všechny byly vynikající produkty tamního kuchaře.
        Tento tábor musel být samozřejmě také vyjímečný. A byl. Bylo tu uzavřeno hned několik táborových sňatků, u kterých věk či výškový poměr v žádném případě nerozhodoval. O tom ostatně vypovídají fotografie a ukázky z naší kroniky.

1. oddíl

2. oddíl

3. oddíl

Ach ta láska ...

Únava po túře

Chata Portášky ve Velké Úpě

Diskotékový rej

Honzík, co dodat ???

Novomanželé č. 1

Novomanželé č. 2